Jesteś tutaj

Pisemny przetarg nieograniczony na naprawę dachu na dworcu w Śremie.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W POZNANIU SPÓŁKA AKCYJNA

61-586 Poznań, ul. Stanisława Matyi 1 www.pks.poznan.pl
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na naprawę dachu na dworcu w Śremie

szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu
przedmiar dachu

Termin składania ofert upływa dnia 20.09.2013 o godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi 20.09.2013 o godz. 10.30
Wybór oferty kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena = 100%

PKS Poznań S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny
kontakt: Adam Byczyk, tel.: 61/66 42 524

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2013-09-11
Wytworzył informację: