Jesteś tutaj

Przetarg na dostawę nowego autobusu

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
              W POZNANIU              

 SPÓŁKA AKCYJNA

 61-586 Poznań, ul. Stanisława Matyi 1

 www.pks.poznan.pl

 

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

NA DOSTAWĘ NOWEGO AUTOBUSU

Specyfikację należy pobrać w siedzibie Spółki

 

Termin składania ofert upływa dnia 18.12.2012 o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi 18.12.2012 o godz. 10.30  

Wybór oferty kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena = 100%

 

 

PKS Poznań S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny

 

Kontakt:

Elżbieta Tołstołucka

tel: 61/66 42 564

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2012-11-30
Wytworzył informację: