Jesteś tutaj

Przetarg na przygotowanie dokumentacji budowlanej

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

W POZNANIU SPÓŁKA AKCYJNA  

61-586 Poznań, ul. Stanisława Matyi 1 www.pks.poznan.pl 

 

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy

na wykonanie dokumentacji budowlanej i uzyskanie pozwolenia na budowę kotłowni gazowej wraz z instalacjami w budynku dworca PKS Poznań S.A. położonego w Śremie przy ul. Powstańców Wlkp. 4

 

specyfikację  należy pobierać w siedzibie Spółki

Termin składania ofert upływa dnia 07.01.2013 o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.01.2013 o godz. 10.30 

  Wybór oferty kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena = 100 %

 PKS Poznań S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny

 

 

kontakt:

Elżbieta Tołstołucka

tel: 61/66 42 564

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2012-12-13
Wytworzył informację: