Jesteś tutaj

Przetarg na sprzedaż 5 autobusów marki Cacciamali Iveco

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W POZNANIU  

SPÓŁKA AKCYJNA 61-586 Poznań, ul. Stanisława Matyi 1 www.pks.poznan.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony


na sprzedaż  5 autobusów marki Cacciamali Iveco:

szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu na stronie www.bip.pks.poznan.pl

Termin składania ofert upływa dnia 11.04.2013 o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi 11.04.2013 o godz. 10.30

Wybór oferty kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena = 100%

PKS Poznań S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny

kontakt:

Elżbieta Tołstołucka, tel.: 61/66 42 564

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2013-03-22
Wytworzył informację: