Jesteś tutaj

Informacja publiczna

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. 2014r. poz. 782 z poźn. zm.) informacja nieudostepniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostepniana na wniosek.

Lp.

daty wpływu wniosku przedmiotu wniosku kategoria trybu dostępu do informacji termin rozpatrzenia wniosku sposób udostępnienia informacji forma udostępnienia informacji opłata za nośnik lub przekształcenie zgodnie z wnioskiem warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej
i (lub) wysokość opłat
sposób rozpatrzenia wniosku data wysłania odpowiedzi do wnioskodawcy
1 24.02.2017 Zapytanie czy PKS Poznań S.A korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie obsługi prawnej. Usługi zewnętrzne   14 dni listownie pisemna     pozytywny 09.03.2017
2 24.02.2017 Zapytanie w zakresie podania wartości udzielonych zamówień na obsługę prawną spółki. Usługi zewnętrzne   14 dni listownie pisemna     negatywny 09.03.2017
3 14.04.2017 Zapytanie o świadczenie usług rewizorskich na rzecz PKS Poznań S.A (13 punktów)

Usługi zewnętrzne

  14 dni listownie pisemna    

pozytywny

negatywny    w punktach 1(częściowo), 3 i 4

04.05.2017
4 09.06.2017

Zapytanie o świadczenie usług rewizorskich na rzecz PKS Poznań S.A (4 punkty)

Usługi zewnętrzne

  14 dni e-mail pisemna    

pozytywny

negatywny częściowo w punktach 2 i 4

22.06.2017
5 03.11.2017 Zapytanie o świadczenie usług rewizorskich na rzecz PKS Poznan S.A. (4 punkty) Usługi zewnętrzne   14 dni e-mail pisemna    

pozytywny

negatywny częściowo w punktach 2 i 4

15.11.2017
6                      
7                      
8                      
9                      

 

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2016-04-18
Wytworzył informację: