Jesteś tutaj

RODO - przetargi

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest PKS Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu, 61-823, ul. Piekary 19.

Możesz napisać do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych.

Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: iod@pks.poznan.pl

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych PKS Poznań S.A. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań.

Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby której dotyczą. Wymagamy podania tylko niezbędnych danych osobowych, które są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zapytania ofertowego lub zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Każda osoba, która przekaże nam dane osobowe ma prawo w każdej chwili do zmiany, przeniesienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzanialub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych bez podania przyczyny.

Podane dane nie będą podlegać profilowaniu.

Wymagamy podania danych osobowych wymienionych w formularzach, danych niezbędnych do wysłania korespondencji elektronicznej lub papierowej, aby móc wykonać zawartą umowę.

Jeśli z jakiegoś powodu kontrahent nie poda tych danych osobowych, niestety nie będzie mógł przystąpić do przetargu lub jego oferta nie będzie rozpatrzona.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

Dane osobowe mogą zostać udostępnione w wewnętrznych systemach informatycznych oraz przekazane do kancelarii prawnych w celu przeprowadzenia całego procesu związanego z przetargiem bądź zapytaniem ofertowym.

Przechowujemy Twoje dane osobowe na czas przeprowadzenia procedury sprzedaży, a także po jej zakończeniu w celach:

·         dochodzenia roszczeń,

·         wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

·         zapobiegania nadużyciom i oszustwom.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do tzw. państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2018-05-24
Wytworzył informację: