Jesteś tutaj

RODO - publiczna

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest PKS Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu, 61-823, ul. Piekary 19.

Możesz napisać do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych.

Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: iod@pks.poznan.pl

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych PKS Poznań S.A. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań.

Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby której dotyczą. Osoba wnosząca o dostęp do informacji publicznych podaje tylko niezbędne dane osobowe, które są przetwarzane w celu udostępnienia informacji publicznej związanej z działalnością PKS Poznań S.A. oraz obsługi korespondencji, związanej z danych wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie cofnięta.

Każda osoba, która przekaże nam dane osobowe ma prawo w każdej chwili do zmiany, przeniesienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzanialub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych bez podania przyczyny. Można to zrobić poprzez kontakt na iod@pks.poznan.pl lub listownie na adres Inspektor Ochrony Danych PKS Poznań S.A. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań.

Podane dane nie będą podlegać profilowaniu.

Jeśli z jakiegoś powodu nie zostaną podane niezbędne dane osobowe, niestety nie będziemy mogli odpowiedzieć na wniosek.

Podanie danych jest dobrowolne.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdy ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

Dane osobowe mogą zostać udostępnione Kancelarii Rady Prawnego lub Kancelarii Prawnej, która obsługuje sprawy prawne Spółki.

Przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu kiedy nie zgłosisz prośby o usunięcie danych osobowych.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do tzw. państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2018-05-24
Wytworzył informację: