Jesteś tutaj

Zapraszamy do składania ofert na zakup używanych maszyn i urządzeń.

Oznaczenie sprawy: 02/sprzedaż używanych maszyn i urządzeń/2018

 

OGŁOSZENIE OFERTOWE

 

Zapraszamy do składania ofert na zakup używanych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie zaplecza technicznego i stacji diagnostycznej.

 

I.             Opis techniczny

 

Wykaz używanych maszyn i urządzeń umieszczono w załączniku nr 2, który zawiera nazwę, dane techniczne, krótki opis stanu technicznego i cenę wywoławczą. Używane maszyny i urządzenia można oglądać w siedzibie Spółki w dniach 10 stycznia 2018 roku do 07 lutego 2018 roku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu (tel. 695 823 470, 695 823 513).

 

II.           Oferta powinna zawierać:

 

1.    Nazwę maszyny, urządzenia ze wskazaniem numeru fotografii  z załączników.       

2.    Oferowaną cenę należy uwzględnić w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 2.

 

III.         Termin składania ofert:

 

Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści w terminie do dnia 07 lutego 2018 r. do godz. 15:00 z dopiskiem „ Oferta na zakup używanych maszyn i urządzeń”. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do sekretariatu PKS Poznań S.A. przy ul. Piekary 19 w Poznaniu. PKS Poznań S.A. nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert, która nastąpi dnia 08 lutego 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki. Komisja wybierze oferty o najwyższej cenie.

 

Maszyny i urządzenia będzie można odebrać niezwłocznie po podpisaniu umowy.

 

PKS Poznań S.A. nie zapewnia transportu zakupionych maszyn i urządzeń.

 

PKS Poznań S.A. zastrzega sobie prawo do przerwania procedury postępowania przetargowego bez podania przyczyny, a Oferentowi z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Spółce.

 

Podana cena w załączniku nr 2 jest ceną minimalną.

 

Wybrana zostanie oferta o zaproponowanej najwyższej cenie.

 

Dokumenty do pobrania >>>

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2018-01-10
Wytworzył informację: