Jesteś tutaj

Zaproszenie do składania ofert na najem-dzierżawę lokalu użytkowego pod przyszłą siedzibę PKS Poznań S.A.

PKS Poznań S.A., ul. Stanisława Matyi 1, 61-685 Poznań, poszukuje na potrzeby przyszłej siedziby Spółki w Poznaniu, lokalu użytkowego o następujących parametrach:

 1. Powierzchnia biurowa: 500-600 m2 wraz z wydzielonym pełnym zapleczem socjalno-sanitarnym.
 2. Lokalizacja: w odległości do 1-2 km od Dworca Autobusowego Poznań Główny.
 3. Możliwość stworzenia własnej serwerowni lokalnej, węzłów teleinformatycznych
  i położenia sieci LAN wraz z zasilaniem trójfazowym.
 4. Dostępność miejsc parkingowych (minimum 6 miejsc).

Oferta powinna także zawierać:

 1. Cenę najmu netto za m2.
 2. Koszt opłaty eksploatacyjnej netto za m2 z podaniem kosztów wchodzących w zakres powyższej opłaty.
 3. Okres najmu wraz z okresem wypowiedzenia.

  Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści, w terminie od dnia 14.11.2016r. od godz. 10.00 do dnia 21.11.2016r. do godz. 10.00 z dopiskiem: "Oferta najmu powierzchni biurowej na potrzeby siedziby PKS Poznań S.A."

  Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia do sekretariatu PKS Poznań S.A. przy ul. Stanisława Matyi 1 w Poznaniu.

  PKS Poznań S.A. nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert, która nastąpi 21.11.2016r. o godz. 12.00 w siedzibie spółki PKS Poznań S.A. przy ul. Stanisława Matyi 1.

  Komisja wybierze najkorzystniejszą ofertę. Pod uwagę będą brane wszystkie wymagane przez Spółkę parametry wymienione powyżej.

  PKS Poznań S.A. przeprowadzi rozmowy negocjacyjne z wybranym przez Komisję oferentem.

  PKS Poznań S.A. zastrzega prawo do przerwania procedury pozyskania powierzchni biurowej na potrzeby przyszłej siedziby bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące warunków funkcjonalno-przestrzennych i techniczno-budowlanych obiektu można omówić z osobą upoważnioną do kontaktu Panią Dorotą Dudą - Mosielską tel. 61 66 42 559.

 

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2016-11-14
Wytworzył informację: