Jesteś tutaj

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie rozbiórki budynku z

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie rozbiórki budynku znajdującego się na dawnym dworcu PKS w Poznaniu pomiędzy ulicami: ks. Jakuba Wujka, Przemysłowa; na działkach: 3/9 oraz 3/10 Ark.05 obręb Wilda

Opis techniczny:

1. Przedmiot rozbiórki.

Przedmiotem rozbiórki jest obiekt budowlany wraz z utwardzeniem terenu zlokalizowanego w Poznaniu na działkach 3/9 i 3/10 ark.05, obręb Wilda.

1.       Budynek handlowo-biurowy

 

2. Zakres  rozbiórki.

Rozbiórka obiektu budowlanego wraz z fundamentami. Rozbiórce podlega cały obiekt znajdujący się na przedmiotowej działce, utwardzenia powierzchni wokół obiektów.  

Rozbiórka w/w obiektu wynika z planowanym na tym terenie przedsięwzięć inwestycyjnych.

3. Charakterystyka obiektu - stan istniejący.

 

Dane ogólne, opis obiektu przeznaczonego do rozbiórki:

 

Obiekt: Budynek handlowo-biurowy

 - powierzchnia zabudowy     645 m2

- kubatura                                    4644 m3

Część parterowa budynku wykonana jest w technologii tradycyjnej, przekrycie parteru stanowi strop gęstożebrowy. Konstrukcję piętra wykonano jako murowana z gazobetonu. Dach został wykonany z kształtowników walcowanych. Na dźwigarach oparto płatwie drewniane, do którego przybito deskowanie. Pokrycie stanowi papa asfaltowa. Wykończenie sufitu części piętrowej – ocieplony sufit podwieszany. Trzony kominowe i wentylacyjne budynku są  murowane. Budynek posiada w części środkowej przyziemia pomieszczenie kotłowni gazowej. Ściany wewnętrzne wykonano z płyt GK. Stolarka otworowa PVC. Podłogi wyklejane ceramiką.

 

4. Oferta powinna także zawierać:

1.     Całkowity koszt  rozbiórki budynku znajdującego się na dawnym dworcu PKS w Poznaniu pomiędzy ulicami: ks. Jakuba Wujka, Przemysłowa; na działkach: 3/9 oraz 3/10 Ark.05 obręb Wilda

2.    Okres rozpoczęcia rozbiórki.

3.    Okres zakończenia rozbiórki

Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści, w terminie do dnia 26.01.2017r.                           z dopiskiem: "oferta na wykonanie rozbiórki budynku znajdującego się na dawnym dworcu PKS w Poznaniu pomiędzy ulicami: ks. Jakuba Wujka, Przemysłowa; na działkach: 3/9 oraz 3/10 Ark.05 obręb Wilda".

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do sekretariatu PKS Poznań S.A. przy ul. Stanisława Matyi 1 w Poznaniu.

PKS Poznań S.A. nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert, która nastąpi 27.01.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie spółki PKS Poznań S.A. przy ul. Stanisława Matyi 1.                                                Komisja wybierze najkorzystniejszą ofertę. Pod uwagę będą brane wszystkie wymagane przez Spółkę parametry wymienione powyżej.

 PKS Poznań S.A. zastrzega prawo do przerwania procedury postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje na temat  obiektu można uzyskać pod numerem telefonu: 61 66 42 524 lub 564.

 

 

 

Opublikował: Magdalena Tyburek
Data publikacji: 2017-01-19
Wytworzył informację: