Jesteś tutaj

Zaproszenie do składania ofert na zakup autobusów.

Zaproszenie do składania ofert na zakup autobusów

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna posiada na sprzedaż następujące autobusy:

1.    AUTOSAN H9-21 nr rejestracyjny PZY5791, rok produkcji 1994, przebieg: 1 234 748 km,

2.    AUTOSAN H9-21 nr rejestracyjny PZY7353, rok produkcji 1990, przebieg: 1 293 204 km,

3.    AUTOSAN H9-21 nr rejestracyjny PNA081R, rok produkcji 1990, przebieg: 1 473 875 km,

4.    AUTOSAN H9-21 nr rejestracyjny PZY0623, rok produkcji 1990, przebieg: 1 284 144 km,

Szczegółowe informacje na temat w/w autobusów można uzyskać  w Dziale Technicznym pod nr telefonu 61 6642524 od poniedziałku do piątku w godzinach od 0700  do 1500.

Ofertę cenową  należy złożyć do 12 kwietnia 2017 roku na adres e-mail e.tolstolucka@pks.poznan.pl.

Oferta powinna zawierać cenę netto/brutto na każdy autobus.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana  zobowiązany jest do zapłacenia  za wystawioną przez Spółkę fakturę,  z tytułu zakupienia autobusu/ów w terminie  7 (siedmiu) dni od dnia jej przedłożenia Oferentowi , w formie przelewu na konto bankowe PKS Poznań S.A. Po otrzymaniu należności, PKS Poznań S.A. wyznaczy termin i miejsce jego/ich odbioru.

PKS Poznań S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury sprzedaży autobusów bez podania przyczyn a Oferentowi z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

-----------------------------------------------------------------------

PKS Poznań S.A. unieważnia postępowanie przetargowe na zakup autobusów ponieważ oferta cenowa przedstawiona przez oferenta przewyższa wartość jaką Spółka zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2017-04-05
Wytworzył informację: