Jesteś tutaj

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży samochodu osobowego.

Spółka PKS Poznań zaprasza do składania ofert na sprzedaż samochodu osobowego. Spółka jest zainteresowana zakupem pojazdu w poniżej podanych parametrach.

parametry

Termin składania ofert upływa dnia: 19.05.2016 o godz. 15.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 20.05.2016 o godz. 10.30

Wybór oferty: kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena = 100%

PKS Poznań S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

 

 

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2016-05-13
Wytworzył informację: