Jesteś tutaj

Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia na Dworcu PKS Poznań S.A. w Poznaniu

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W POZNANIU SPÓŁKA AKCYJNA

61-586 Poznań, ul. Stanisława Matyi 1

www.pks.poznan.pl ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZENIA NA DWORCU PKS POZNAŃ S.A. W POZNANIU

Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu warunki_uczestnictwa_w_przetargu_10.2016.pdf

Termin składania ofert upływa dnia 26.10.2016 o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi 26.10.2016 o godz. 10.30

Wybór oferty kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena = 100%

PKS Poznań S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny

                                                   

Osobą upoważnioną do kontaktu jest:

Elżbieta Tołstołucka Tel: 61/66 42 564

 
 
Opublikował: Magdalena Tyburek
Data publikacji: 2016-10-11
Wytworzył informację: