Strona główna

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A.

Na niniejszej stronie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrzych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2007r.) Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póżn. zm.).